Đào Bùi Kiên Trung | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Đào Bùi Kiên Trung

Đào Bùi Kiên Trung
  • Đào Bùi Kiên Trung
  • 1989
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán tài chính
  • Bí thư LCĐ Khoa Toán Kinh tế
  • trungdbk@neu.edu.vn
  • dbktrung@gmail.com