Hoàng Thị Thanh Tâm | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hoàng Thị Thanh Tâm

Hoàng Thị Thanh Tâm
 • Hoàng Thị Thanh Tâm
 • 1973
 • Thạc sĩ
 • Giảng viên
 • Toán kinh tế
 • tamtoankt@yahoo.com.vn
 • Quá trình đào tạo:

  1994: Cử nhân Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Vinh

  1997: Thạc sĩ Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm 1 Hà Nội

  Quá trình công tác:

  1997 - nay: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

  Lĩnh vực quan tâm:

  Xác suất - thống kê

  Kinh tế lượng

  Đã công bố:

  2012: Nghèo đa chiều