Nguyễn Thị Quý | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị Quý

Nguyễn Thị Quý
  • Nguyễn Thị Quý
  • 1980
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán cơ bản