Nguyễn Thị Thảo | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo
  • Nguyễn Thị Thảo
  • 1980
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế