Trần Thái Ninh | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Trần Thái Ninh

Trần Thái Ninh
  • Trần Thái Ninh
  • 1954
  • Tiến sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế