Đoàn Trọng Tuyến

Họ tên
Đoàn Trọng Tuyến
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
doantrongtuyen@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • 2004:    Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà nội
 • 2006:    Thạc sĩ Toán học (chuyên ngành Đại số và lý thuyết số), Đại học Sư phạm Hà nội
 • Từ 2017:   Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế học (Toán Kinh tế), Đại học Kinh tế quốc dân.

Quá trình công tác:

 • 2005 – nay:    Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân..

Các môn giảng dạy bậc Đại học:

 • Toán cho các nhà Kinh tế 1
 • Toán cho các nhà Kinh tế 2.

Giáo trình, sách đã xuất bản:

 • 2007:  Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp 2, NXB Thống kê, Thành viên.
 • 2017:  Hướng dẫn giảng dạy và học tập môn Toán cho các nhà kinh tế 1, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ biên.

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước:

 • 2016: Bài báo “Phản ứng trong hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khi có sốc vĩ mô về thu nhập”. Tạp chí Kinh tế phát triển, tháng 10/2016, số 220. Đồng tác giả
 • 2019: Bài báo “Sử dụng mô hình Cox để tính xác suất nợ quá hạn của các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Tạp chí Kinh tế phát triển, tháng 9/2016, số đặc biệt. Đồng tác giả

Đề tài  nghiên cứu khoa học:

 • Đề tài cấp trường, mã số: KTQD/V2016.65: “Áp dụng phương pháp phân tích sống sót để đánh giá và dự báo rủi ro tín dụng khối khách hàng cá nhân”, 2016-2017 (Chủ trì; Đã nghiệm thu).