Lễ trao bằng Tốt nghiệp khóa 36 (năm 1998)

Chuyên ngành Kinh tế lượng (Toán kinh tế) và Tin học kinh tế