TS. Hoàng Đức Mạnh được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Toán Kinh tế (11.6.24)

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2024, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố Quyết định: Quyết định số 571/QĐ-ĐHKTQD.

Về việc:

Bổ nhiệm TS. Hoàng Đức Mạnh làm Phó Trưởng Khoa Toán Kinh tế.

 

Xin chúc mừng TS. Hoàng Đức Mạnh, và mong rằng thầy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.