Bộ môn Toán Kinh tế (1962 – 2024)

Department of Mathematical Economics

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Phạm Ngọc Hưng

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS Bùi Dương Hải

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

Bộ môn Toán kinh tế được thành lập từ năm 1962, bắt đầu đào tạo Chuyên ngành Toán kinh tế từ năm 1968. Trong một số giai đoạn, Bộ môn còn có tên gọi là Bộ môn Điều khiển học, Bộ môn Kinh tế lượng.

Năm 2024, khi Khoa Toán Kinh tế thuộc trường Công nghệ, Bộ môn hoàn thành sứ mệnh và giải thể.

Hiện nay, với bậc đại học, các chuyên ngành ngoài khoa, bộ môn giảng dạy các môn:

 • Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
 • Kinh tế lượng
 • Mô hình toán kinh tế

Với bậc Sau đại học, các chuyên ngành ngoài khoa, Bộ môn giảng dạy các môn

 • Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế

Với chuyên ngành Toán kinh tế và Toán tài chính bậc đại học, Bộ môn đảm nhiệm các môn:

 • Lý thuyết xác suất
 • Thống kê toán
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1 và 2
 • Kinh tế lượng 1 và 2
 • Phân tích thống kê đa biến 1 và 2
 • Tối ưu hóa 1 & 2
 • Các mô hình ứng dụng
 • SNA và I/O
 • Lý thuyết trò chơi
 • Phân tích số liệu mảng
 • Mô hình tuyến tính tổng quát
 • Mô hình cân bằng
 • Điều khiển học kinh tế

Thông tin chi tiết về các môn học Bộ môn đảm nhiệm xin xem TẠI ĐÂY.

Thông tin về đội ngũ giảng viên của Bộ môn xin xem TẠI ĐÂY.

Thông tin về chuyên ngành Toán kinh tế xin xem TẠI ĐÂY.