Bùi Quốc Hoàn

Họ tên
Bùi Quốc Hoàn
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Chức vụ:
Phó trưởng Bộ môn
Liên hệ:
buiquochoan@neu.edu.vn

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
2002 –2004 Thạc sỹ chuyên ngành Xác suất thống kê

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

1998 – 2002 Cử nhân chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

NGHỀ NGHIỆP
Từ 2005 đến nay Giảng viên

Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Thành viên nhóm ALPHATEAM – Nhóm nghiên cứu của giảng viên

Các môn giảng dạy: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê, Toán rời rạc, Mô hình Toán kinh tế.

Nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển các phương pháp định lượng trong kinh tế tài chính, đào tạo các kỹ năng địn lượng cho các ngân hàng, công ty tài chính và viện nghiên cứu.

Hướng nghiên cứu chính: Các phương pháp định lượng trong kinh tế, tài chính.

 
KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
Có kinh nghiệp lập trình với SAS, SPSS, EXCEL, R, Maple, Matlab.

Xử lý dữ liệu và phân tích thống kê.

Nghiên cứu mô hình trong phân tích tài chính.

CHỨNG CHỈ KHÁC
§ Nhận chứng chỉ tham gia trường hè Việt – Pháp “Risk Management in Finance and Insurance” do ĐH Toulouse và ĐH Kinh tế Quốc dân đồng tổ chức.
CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
§ Nguyễn Văn Trượng, Lại Đức Hùng, Phạm Văn Nghĩa, Bùi Quốc Hoàn, Mai Ngọc Diệu, 2017 “Tác động của chuyển dịch cơ cấu lên tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu điển hình tại các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Số 38, 2/2017.

§ Phan Thị Loan, Bùi Quốc Hoàn, Vũ Tiến Việt, 2016 “Giải gần đúng một lớp bài toán cực đại hóa tiện ích mạng”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Volume 14 number 2, 12/2016.

HỘI THẢO
§ Hoang Duc Manh, Bui Quoc Hoan, Tong Quoc Dat, Vo Van Tung, 2017 “Stochastic volatility models: an empirical study of the Vietnamese stock market”, The second Vietnam international applied mathematics conference (VIAMC 2017), Ho Chi Minh city.

§ Nguyen Thi Cam Van, Bui Quoc Hoan, 2017 “The impact of economic globalization on the human development in Vietnam: error correction model analysis”, Ho Chi Minh city.

§ Phùng Minh Đức, Bùi Quốc Hoàn, 2017 “Vai trò của công nghiệp chế biến và dịch vụ tiêu thụ nông sản đối với hiệu quả hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam”, Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng toán học, trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

 
CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2017

 

2017

 

2016

 

2013

§ Đề tài “Ước lượng LGD cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

§ Đề tài “Ứng dụng phương pháp thống kê Bayes trong phân tích và đánh giá rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

§ Đề tài “Vấn đề thông tin không cân xứng trên thị trường thực phẩm sạch tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

§ Đề tài “Tác động của khủng hoảng kinh tế đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong công nghiệp chế biến, chế tạo”.

§ Nghiên cứu chiến lược bảo hiểm danh mục đầu tư CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) và áp dụng trên thị trường Tài chính Việt Nam.

KINH NGHIỆM KHÁC
10/2017

 

11/2016

 

10/2016

 

 

08/2015

Hợp tác với với ngân hàng Quân đội (MB) đào tạo khóa học ngắn hạn “Quản trị rủi ro tín dụng sử dụng SAS”.

Hợp tác và tư vấn với ngân hàng Vietcombank trong nghiên cứu quản trị rủi ro và thực hiện Basel II ở Việt Nam.

Hợp tác với công ty Tài chính Điện lực thực hiện dự án “Forecasting macroeconomics indicators of Vietnam to estimate the Volatility of the cost of the electricity industry”.

Hợp tác và tư vấn với BIDV trong nghiên cứu mô hình dự báo tài chính.