Lê Anh Đức

Họ tên
Lê Anh Đức
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo
Liên hệ:
ducla@neu.edu.vn