Năng lực đào tạo chứng chỉ Actuary tại QRC

Đội ngũ giảng viên của QRC được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành Actuary từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới về Actuary như học viện ISFA (Pháp), ĐH Melbourne (Úc) và là thành viên của các hiệp hội Actuary quốc tế như SOA, FIA(Hiệp hội Actuary của Cộng hòa Pháp), AIA (Actuaries Institute of Australia).

Kinh nghiệm giảng dạy được trau dồi và kế thừa từ hơn 10 năm đào tạo chương trình liên kết Cử nhân – Thạc sỹ Actuary giữa đại học Lyon I (Pháp) và trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Chương trình đào tạo Cử nhân Actuary của trường Đại học Kinh tế quốc dân được xây dựng gắn liền với các kỳ thi của hiệp hội SOA. Tỷ lệ vượt qua các kỳ thi đầu tiên của hiệp hội lên đến 90% cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung trên thế giới (khoảng 45%).

Học viên các khóa đào tạo chứng chỉ ngắn hạn P và FM của QRC hiện đang là chuyên gia tính toán dự phòng tại nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam như Bảo Việt, Pjico, Uic, Opes, Abic, …