Vũ Duy Thành

Họ tên
Vũ Duy Thành
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
thanhvd@neu.edu.vn

Điều hành AlphaTeam - Nhóm CG NC và tư vấn - Khoa học dữ liệu, Mô hình định lượng và Quản trị rủi ro

THÔNG TIN CỤ THỂ

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Khoa học dữ liệu, Khai phá dữ liệu và học máy (Data science, Data mining, Machine learning and Deep learning)
 • Thống kê và mô hình định lượng (Statistics and Quantitative Modelling)
 • Quản trị rủi ro, quản trị tài chính (Risk management and Financial Management)
 • Phân tích kinh doanh (Business Analytics)

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

 • Các kĩ thuật khai phá dữ liệu và các mô hình học máy
 • Thống kê ứng dụng và Các mô hình Kinh tế lượng (Các mô hình đánh giá tác động, hiệu quả chính sách và dự báo)
 • Quản trị và đo lường rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động cho ngân hàng, quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Phân tích Kinh doanh (Business Analytics – Business Intelligence): Phân tích hoạt động tài chính (Financial and Operating Analytics), Phân tích quan hệ khách hàng (Customer Relation Analytics), Phân tích quản trị nhân lực (Human resources management: Allocation, Performance and Productivity), Phát hiện sai phạm (Fraud Detection), Dự báo kinh doanh (Predicting models), Phân tích Marketing (Marketing Analytics), Phân tích rủi ro (Risk Analytics), Phân tích chuỗi cung ứng (Supply chain Analytics), Phân tích quá trình kinh doanh (Business process Analytics)

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân: Toán tài chính – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2012
 • Thạc sỹ: Kinh tế phát triển – Cao học Hà Lan – Eramus University – Năm 2015

 

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 • Kinh tế lượng 1
 • Kinh tế lượng 2
 • Kinh tế lượng 3 – Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
 • Kinh tế lượng 3 – Phân tích số liệu mảng
 • Phân tích dữ liệu kinh tế
 • Đo lường rủi ro
 • Thống kê toán
 • Toán kinh tế
 • Phương pháp nghiên cứu dự án
 • Ra quyết định kinh doanh
 • Tiếng Anh chuyên ngành toán ứng dụng.

 

KĨ NĂNG CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng mô hình định lượng Kinh tế – Tài chính
 • Khai phá dữ liệu (data mining), ứng dụng học máy (machine learning) và học máy sâu (deep learning) trong quản trị tài chính, quản trị rủi ro, phân tích kinh doanh và marketing.
 • Xây dựng quy trình phân tích tài chính, phân tích thị trường và mô hình quản trị rủi ro.
 • Có kinh nghiệm  với ngôn ngữ lập trình và các phần mềm thống kê: R, SAS, Python, STATA, SPSS, Excel, Power BI.

 

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Chiến lược đầu tư Barbell trong quản trị danh mục đầu tư trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam (Quý 1 – 2017)
 • Nhân khẩu học Việt Nam và một số vấn đề Kinh tế – Xã hội, Đồng tác giả, Nhà xuất bản lao động (Quý 4 – năm 2014).

 

CÁC BÀI VIẾT ĐÃ XUẤT BẢN

 • Tháng 11, 2017: Tiếp cận thống kê và học máy trong ước lượng xác suất vỡ nợ của khách hàng tại Ngân hàng thương mai và triển vọng áp dụng ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế về Ứng dụng Toán học, HCM
 • Tháng 10, 2016: Xếp hạng rủi ro hệ thống của các ngành niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế – Phát triển.
 • Tháng 4, 2016: “Cán cân vãng lai của Việt Nam 2010-2015 và một số khuyến nghị chính sách giai đoạn 2016 -2020” – Hội thảo “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới”, 2016
 • Tháng 7, 2015: “Tự do hóa lãi suất trong tiến trình tự do hóa tài chính – Phân tích tình huống của Trung Quốc và một số nước và thực tiễn của Việt Nam” – Hội thảo quốc gia về an ninh tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế.
 • Tháng 6, 2014: “Tổng quan diễn biến một số biến số kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm và triển vọng năm 2014”, Hội thảo khoa học Quốc gia về “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ban Kinh tế Trung Ương phối hợp tổ chức.
 • Tháng 5, 2014: “ Nhân khẩu học trong tăng trưởng kinh tế và vấn đề bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam”, Hội thảo khoa học Quốc gia về “Tránh bẫy thu nhập trung bình” do Ban Kinh tế Trung Ương Đảng tổ chức.
 • Tháng 2, 2014: “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014”, Hội thảo khoa học Quốc gia do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức.
 • Tháng 1, 2014: “ Kinh tế Việt Nam năm 2013: Tiếp tục ổn định Kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 199.

 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

 • Tháng 12, 2017: Phụ trách dự án đào tạo và tư vấn quy trình vận hành áp dụng khai phá dữ liệu và phân tích kinh doanh cho ngân hàng Quân đội MB trên các khía cạnh phân tích quan hệ khách hàng, marketing sản phẩm, quản trị nhân lực, phát hiện sai phạm và quản trị rủi ro (sử dụng ngôn ngữ R, Python, SQL, Excel) (đang triển khai)
 • Tháng 12, 2017Phụ trách chương trình đào tạo và hướng dẫn trình bày báo cáo dữ liệu kinh doanh cho Ngân hàng Quân đội – MB bằng Power BI và Excel Dashboard, (đang triển khai)
 • Tháng 11, 2017: Đề tài: “Tiếp cận Bayesian trong đo lường rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”, Đề tài cơ sở, đang triển khai
 • Tháng 11, 2017: Đề tài” Ước lượng tham số rủi ro LGD cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài cơ sở, đang triển khai.
 • Tháng 8, 2017: Phụ trách dự án đào tạo và tư vấn Xây dựng quy trình vận hành quản trị và đo lường rủi ro tín dụng cho Khối quản trị rủi ro – Ngân hàng Quân Đội – MB (sử dụng ngôn ngữ SAS)
 • Tháng 7, 2017: Hợp tác cùng VP Bank trong dự án đào tạo “Ứng dụng SAS trong phân tích dữ liệu ngân hàng và thị trường tài chính”, được tài trợ bởi Công ty SAS, USA.
 • Tháng 5, 2017: Đê tài “Áp dụng chiến lược đầu tư Barbell trong quản trị danh mục đầu tư trái phiếu của Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Đề tài cơ sở.
 • Tháng 4, 2017: Đề tài Nafosted ” Thị trường thực phẩm sạch Việt Nam: thông tin bất đối xứng và bài toán bảo vệ thị trường nội địa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Đề tài cấp quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Tháng 11, 2016, Hợp tác cùng Đội nghiên cứu định lượng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương – VietcomBank trong nghiên cứu đo lường rủi ro và thực hiện Basel II tại Việt Nam
 • Tháng 10, 2016: Dự án “Dự báo các chỉ tiêu vĩ mô về tỷ giá và lãi suất các quốc gia” nằm trong dự án về “Đánh giá và dự báo chi phí ngành điện”, thực hiện bởi Tập Đoàn điện lực Việt Nam – EVN
 • Tháng 3, 2016, Đề tài Vấn đề thông tin không cân xứng trên thị trường thực phẩm sạch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, mã số đề tài: B2016-KHA-11
 • Tháng 3, 2016: Đề tài “Phát hiện sai phạm tiềm năng trong báo cáo tài chính  – Trường hợp các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài NCKH cơ sở, KTQD/V16.36
 • Tháng 2, 2016: Phụ trách chuỗi nghiên cứu và sự kiện trao đổi chuyên gia về Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng kết hợp giữa Khoa Toán Kinh tế và các ngân hàng Vietcombank, BIDV, VP Bank, TechcomBank, Maritime Bank, chứng khoán MBS…
 • Tháng 12, 2015: Tham gia tư vấn và đào tạo phân tích định lượng cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
 • Tháng 8, 2015: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng và tư vấn định lượng trong phân tích kinh doanh cho Trung tâm phân tích Kinh doanh – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank.
 • Tháng 6, 2015: Đề tài nhánh “Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” – Thuộc đề tài cấp Nhà nước KX 01.15/11-15: “An ninh tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế Quốc tế” (2015-2016).
 • Tháng 5, 2015: Dự án: Chấm điểm công bố thông tin minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, do HNX chủ trì.
 • Tháng 3, 2015: Đề tài “Kinh nghiệm của các nước Đông Á trong quá trình vượt bẫy thu nhập trung bình và bài học rút ra”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở – Trường đại học Kinh tế Quốc dân
 • Tháng 6, 2014:  Tham gia dự án phân tích và dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của các ngành chính ở Việt nam với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tháng 5, 2014:  Tham gia dự án phân tích và dự báo giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tháng 10, 2013: Tham gia vào nhóm dịch thuật và biên soạn sách chuyên khảo về tài chính định lượng của bộ môn Toán tài chính – Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Tháng 4, 2013: Tham gia vào nhóm dịch thuật và nghiên cứu về Kinh tế học biến đối khí hậu và các chính sách ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
 • Tháng 2, 2012: Tham gia nghiên cứu đánh giá rủi ro tín dụng của các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần VietinBank, chi nhánh Hoàng Mai.
 • Tháng 11, 2011: Tham gia vào nhóm nghiên cứu triển vọng ứng dụng sản phẩm phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Tháng 11, 2011: Tham gia vào nhóm nghiên cứu các phương pháp định giá công ty trên thị trường chứng khoán.

 

 

TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Môn Kinh tế lượng 1 

BÀI ÔN TẬP KIỂM TRA 20% TRÊN MÁY: PDF

 • Phần mở đầu: pdf
 • Nhắc lại kiến thức về xác suất và thống kê toán: pdf
 • Chương 1: pdf
 • Chương 2: pdf
 • Chương 3: pdf
 • Chương 4: pdf
 • Chương 5: pdf
 • Chương 6: pdf
 • Chương 7pdf

2. Môn Phân tích chuỗi thời gian (dành cho sinh viên ngoài ngành)

PHẦN NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KÌ: PDF

 • Chương 1: pdf
 • Chương 2: pdf
 • Chương 3: pdf
 • Chương 4: pdf