Bộ môn Toán Cơ bản

Department of Fundamental Mathematics

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Bùi Quốc Hoàn

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

 

 

 

 

 

Bộ môn chính thức có tên gọi Toán Cơ bản từ năm 1976, gồm một số giảng viên từ Bộ môn Toán kinh tế (thành lập 1962) và Bộ môn Dự bị đại học (thành lập năm 1972) chuyển sang. Có một số giai đoạn bộ môn gián đoạn.

Hiện nay Bộ môn giảng dạy cho bậc đại học, chuyên ngành ngoài khoa các môn học

Với Ngành và Chuyên ngành trong khoa Toán kinh tế, Bộ môn giảng dạy các môn học