Hoàng Bích Phương | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hoàng Bích Phương

Hoàng Bích Phương
  • Hoàng Bích Phương
  • 1980
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế