Nguyễn Quang Dong | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Quang Dong

Nguyễn Quang Dong
  • Nguyễn Quang Dong
  • 1955
  • Tiến sĩ
  • Giáo sư, Nhà giáo ưu tú
  • Toán tài chính
  • Nguyên Trưởng khoa (1998 - 2008)