Nguyễn Quang Huy

Họ tên
Nguyễn Quang Huy
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Phó trưởng khoa
Liên hệ:
huynqtkt@neu.edu.vn

I'm interested in rare event simulation, conditional Monte Carlo simulation, dependence between random variables, tail dependence ...