Nguyễn Thị An | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị An

Nguyễn Thị An
  • Nguyễn Thị An
  • 1984
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán cơ bản