Nguyễn Thị Thùy Trang | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • 1986
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên