Phạm Thị Hồng Thắm | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Phạm Thị Hồng Thắm

Phạm Thị Hồng Thắm
  • Phạm Thị Hồng Thắm
  • 1978
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán tài chính