Phạm Văn Nghĩa | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Phạm Văn Nghĩa

Phạm Văn Nghĩa
  • Phạm Văn Nghĩa
  • 1979
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán cơ bản