QRC Center

Về chúng tôi

Trung Tâm Giải pháp định lượng (tên tiếng Anh: Quantitative resources center) là một Trung tâm tư vấn, đào tạo và nghiên cứu thuộc khoa Toán Kinh tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp tri thức, công cụ và giải pháp cho các vấn đề mà doanh nghiệp hay cá nhân gặp phải trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh.

Trung tâm được thành lập từ tháng 01 năm 2000 với tên gọi là “Trung tâm xử lý dữ liệu kinh tế xã hội và dự báo”. Đến tháng 09 năm 2020, để phù hợp với mô hình hoạt động và yêu cầu của thời kỳ mới, Trung tâm được chính thức đổi tên thành “Trung tâm Giải pháp định lượng”.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm giải pháp định lượng cho vấn đề của mình, hãy để chúng tôi giải quyết giúp bạn.

Các lĩnh vực chuyên sâu của Trung tâm

Các phương pháp định lượng trong kinh tế xã hội;

Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm;

Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh;

Quản trị rủi ro định lượng.

Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm Giải pháp định lượng, phòng 1108, nhà A1, ĐH KTQD 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

./.