Department of Fundamental Mathematics

Department of Fundamental Mathematics

HEAD OF DEPARMENT

Nguyễn Thị Cẩm Vân, PhD

Period 2019 – 2024

VICE HEAD

Bùi Quốc Hoàn, MSc

Period 2019 – 2024

 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn chính thức có tên gọi Toán Cơ bản từ năm 1976, gồm một số giảng viên từ Bộ môn Toán kinh tế (thành lập 1962) và Bộ môn Dự bị đại học (thành lập năm 1972) chuyển sang. Có một số giai đoạn bộ môn gián đoạn.

Hiện nay Bộ môn giảng dạy cho bậc đại học, chuyên ngành ngoài khoa các môn học

Với Ngành và Chuyên ngành trong khoa Toán kinh tế, Bộ môn giảng dạy các môn học

Hiện nay, giảng viên của bộ môn gồm 6 tiến sĩ và 12 thạc sĩ.

Thông tin về đội ngũ giảng viên của Bộ môn xin xem TẠI ĐÂY.