Đặng Huy Ngân

Họ tên
Đặng Huy Ngân
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên chính
Chức vụ:
Giảng viên
Liên hệ:
ngandh@mfe.edu.vn

I. Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       Năm TN: 2001

Nơi học: Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Toán học

2. Thạc sỹ:

Năm TN: 2004

Nơi học: Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Lý thuyết xác suất và thống kê

3. Tiến sỹ:

Năm bảo vệ luận án: 2018

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành:  Kinh tế học (Toán kinh tế)

II. Các công trình khoa học đã công bố

1. Đặng Huy Ngân, Phùng Minh Đức, Các mô hình cảnh báo vỡ nợ doanh nghiệp, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “ Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế-xã hội”, T5-2013.  ISBN: 987-604-927-715-3.

2. Đặng Huy Ngân, Sử dụng kết hợp phân tích nhân tố và hồi quy Logistic để phân loại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia ‘An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế’, T7-2015.

3. Đặng Huy Ngân, Một số  mô hình cảnh báo vỡ nợ: Ứng dụng và giải pháp chính sách cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trường đại học Kinh tế quốc dân, T9-2015 (chủ nhiệm).

4. Đặng Huy Ngân (2015), Để giảm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần, tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 22, T11/2015.

5. Đặng Huy Ngân (2016), Sử dụng mạng nơron để phân loại, dự báo nguy cơ vỡ nợ các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, tạp chí Kinh tế và Dự báo, số chuyên đề T1/2016.

6. Đặng Huy Ngân (2016), Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, tạp chí Kinh tế & Phát triển, số Đặc biệtT9/2016.