Bộ môn Toán Cơ bản (1976 – 2024)

Department of Fundamental Mathematics

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Bùi Quốc Hoàn

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn chính thức có tên gọi Toán Cơ bản từ năm 1976, gồm một số giảng viên từ Bộ môn Toán kinh tế (thành lập 1962) và Bộ môn Dự bị đại học (thành lập năm 1972) chuyển sang. Có một số giai đoạn bộ môn gián đoạn.

Năm 2024, khi Khoa Toán Kinh tế thuộc trường Công nghệ, Bộ môn hoàn thành sứ mệnh và giải thể.

Hiện nay Bộ môn giảng dạy cho bậc đại học, chuyên ngành ngoài khoa các môn học

Với Ngành và Chuyên ngành trong khoa Toán kinh tế (Toán Kinh tế, Actuary và Data Science), Bộ môn giảng dạy các môn học

Đội ngũ giảng viên của bộ môn hiện nay gồm 7 tiến sĩ và 11 thạc sĩ.

Các giảng viên cũng tham gia giảng dạy cho các chương trình học bằng tiếng Anh và các chương trình liên kết như: Chương trình tiên tiến, FinTech, Kinh tế học tài chính, QTKD liên kết (Dongseo), …

Chi tiết về giảng viên của Bộ môn xin xem Tại đây.