Hoàng Bích Phương – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên               HOÀNG BÍCH PHƯƠNG
Năm sinh        1980
Học vị               Thạc sỹ
Chức danh      Giảng viên
Liên lạc            phuonghb.neu@gmail.com
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1998 – 2002: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân
  • 2002 – 2005: Thạc sỹ Điều khiển học kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:

  • 2002 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm:

  • Giảng dạy các môn Kinh tế lượng, Mô hình toán bậc Đại học – ĐHKTQD
  • Hướng dẫn thảo luận thực hành Mô hình toán kinh tế, Kinh tế lượng bậc Cao học – ĐHKTQD
  • Cộng tác giảng dạy Kinh tế lượng – ĐH Kinh doanh và Công nghệ, ĐH Công đoàn
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.