Hoàng Thị Thanh Tâm – Bộ môn Toán kinh tế

Quá trình đào tạo:

  • 1994: Cử nhân Toán trường – Đại học Sư phạm Vinh
  • 1997: Thạc sĩ Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Quá trình công tác:

  • 1997 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm:

  • Giảng dạy môn xác suất thống kê toán va kinh tế lượng cho các hệ: cao học, đại học chính qui, tại chức, văn bằng 2, liên thông, từ xa
  • Kiêm giảng cho các trường đại học Mở, Kinh doanh và công nghệ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.