Lê Anh Đức – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Liên lạc:
LÊ ANH ĐỨC
1982
Thạc sỹ
Giảng viên kiêm giảng
anhducleneu@ygmail.com
  alt

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 2004: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2011: Thạc sỹ Kinh tế học, Đại học Quốc gia Mokpo, Hàn quốc
 • Luận văn thạc sỹ: "Phân tích các yếu tố quyết định đến thương mại Việt Nam".

Quá trình công tác

 • 2005 – 2011: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2011 – nay: Phòng Quản lý đào tạo, ĐHKTQD, kiêm giảng Bộ môn Toán kinh tế

Kinh nghiệm

 • Giảng dạy Mô hình toán kinh tế, Kinh tế lượng bậc đại học
 • Phân tích và xử lý dữ liệu, viết báo cáo chuyên đề

Lĩnh vực quan tâm

 • Các vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo:
  • Đổi mới công tác quản lý đào tạo sinh viên chính qui phục vụ công tác giảng dạy và học tập: chuẩn hóa và công khai đề cương chi tiết học phần/môn học; đăng ký mua giáo trình trực tuyến;
  • Cung cấp dịch vụ liên quan đến đào tạo cho sinh chính qui (mô hình dịch vụ công);
  • Lấy ý kiến phản hồi của người học với công tác giảng dạy của giảng viên (mô hình đánh giá online).
 • Các vấn đề quan tâm đến nghiên cứu khoa học:
  • Mô hình cân bằng tổng quát khả tính (CGE) và các ứng dụng trong phân tích chính sách vĩ mô (nội dung dự định nghiên cứu sinh);
  • Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường;
  • Vai trò của năng lực giảng viên (chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu khoa học) đáp ứng yêu cầu phát triển Trường ĐH KTQD trở thành trường ĐH định hướng nghiên cứu;
  • Vấn đề xếp hạng các trường đại học.

Bài báo đã công bố

 • Đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên chính quy tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân – Kết quả từ một cuộc khảo sát (An evaluation on jobs status of full – time tudents from NEU – Findings from a survey), Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2013, đồng tác giả.
 • Quá trình đô thị hóa, di dân và thay dổi cấu trúc thị trường lao động tại Hàn Quốc từ những năm 1960 – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Urbanization, Migration and Structural Change of Labor Market in Korea since the 1960s), Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn – thành thị”, 2012, tác giả.

Một số đề tài khoa học đã tham gia gần đây

Năm Vị trí Đề tài Đối tác
2012 Thành viên Khảo sát và đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2010 và năm 2011 ĐH Kinh tế quốc dân
2011 Thành viên Khảo sát năng lực và nhu cầu đào tạo Tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo Bộ Giáo dục và đào tạo
2007 Thành viên Dự báo nhu cầu đào tạo của trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐH Kinh tế quốc dân
2008 Thành viên Khảo sát Bảo hiểm y tế tự nguyên Ngân hàng Thế giới
2007 Thành viên Đánh giá dự án phân cấp xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang Dự án phân cấp giảm nghèo – Cộng đồng Châu Âu
2006 Thành viên Khảo sát Quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp sau chuyển đổi sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp Dự án DANIDA – Viện nghiên cứu kinh tế trung ương
2005 Thành viên Khảo sát lao động dôi dư và và doanh nghiệp cơ cấu lại nhận trợ cấp từ Quỹ hỗ trợ đa phương Bộ Tài chính – Ngân hàng Thế giới
2005 Thành viên Khảo sát các hộ gia đình khu vực thu hồi đất nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng Bộ Lao động, thương binh và xã hội

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.