Lương Văn Long

Họ tên
Lương Văn Long
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
longlv@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • 2002: Cử nhân Toán, Đại học Sư phạm Hà nội I
 • 2005: Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Giải tích , Đại học Sư phạm Hà nội I

Quá trình công tác:

 • 2005 –2006: Khoa Hệ thống thông tin , Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.
 • 2006- nay : Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Xác suất thống kê
 • Kinh tế lượng
 • Giải tích
 • Toán THPT

Các môn giảng dạy các bậc đại học

 • Kinh tế lượng
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tạp chí trong nước

 • Ứng dụng các phương pháp ước lượng chi phí hỗn hợp trong kế toán quản trị, Tạp chí Công thương, tháng 04/2018, số 5+6, tác giả.
 • Sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến học phí Đại học ở Việt Nam, tháng 02/2019, số 2, tác giả

Tạp chí quốc tế

 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Kinh tế quốc dân

 • Ứng dụng Entropy nghiên cứu hiệu quả của thị trường chứng khoán và bài toán định giá tài sản tài chính,2018-2019,  thư ký .
 • Chiến lược đầu tư trong khủng hoảng kinh tế và hiệu quả phục hồi các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, 2019-2020, thành viên.

Đã xuất bản

 • 2018, Hệ thống và phân loại câu hỏi trắc nghiệm hình học không gian, chủ biên, nhà xuất bản ĐHKTQD.
 • 2018,Phương pháp tọa độ trong không gian, chủ biên, nhà xuất bản ĐHKTQD.