Ngô Văn Thứ

Họ tên
Ngô Văn Thứ
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Phó giáo sư
Chức vụ:
Nguyên Trưởng khoa
Liên hệ:
thuneutkt@gmail.com

Quá trình đào tạo:

 • 1977: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 1995: Chứng chỉ Nhân khẩu học, Đại học Sorbone, Cộng hòa Pháp
 • 2007: Tiến sĩ Điều khiển học kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Quá trình công tác:

 • Giảng viên khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2007 – 2008: Trưởng Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân
 • 2008 – 2013  : Trưởng Khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân
 • 2011 : Phó giáo sư ngành Kinh tế

 

Lĩnh vực chuyên môn sâu:

 • Giảng dạy Thống kê thực hành, Mô hình ứng dụng cho chuyên ngành Toán kinh tế
 • Giảng dạy, bồi dưỡng, tổ chức thiết kế khảo sát điều tra kinh tế xã hội, khai thác các phần mềm thống kê, mô hình kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Phân tích thống kê nhiều chiều, xây dựng mô hình kinh tế lượng, hệ thống mô hình kinh tế

 

Các đề tài khoa học đã tham gia gần đây:

Năm  Vị trí  Đề tài  Đơn vị chủ trì
 2008  Chủ trì  Điều tra khảo sát năng lực các cơ sở đào tạo Tiến sỹ ở Việt Nam  Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2008  Thành viên  Mô hình phân tích khác biệt ứng dụng xếp hạn tín nhiệm các Ngân hàng Việt nam – Đề tài cấp bộ  Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2008  Thành viên  Dự báo nhu cầu lao động cho ngành Công nghiệp Hà Nội – Đề tài cấp bộ  Đại học Công đoàn
 2008  Thành viên  Mô hình xác định cỡ trang phục cho người Việt Nam  Viện kinh tế kỹ thuật Dệt may
 2007  Thành viên  Khảo sát, phân tích thực trạng quản trị trong các doanh nghiệp chuyển sang cổ phần hóa theo luật doanh nghiệp  Viện nghiên cứu kinh tế trung ương
 2007  Thành viên  Xây dựng sở dữ liệu và phân tích hoạt động của dự án phân cấp giảm nghèo Tỉnh Hà Giang  Cộng đồng châu Âu – Tỉnh Hà Giang
 2007  Thành viên  Khảo sát và phân tích thực trạng môi trường ở vùng đô thị hóa nhanh tỉnh  Bắc Ninh  Sở KHCN Bắc NinhĐH Kinh tế quốc dân
 2007  Thành viên  Khảo sát, đánh giá thực trạng bảo hiểm y tế tự nguyện  Ngân hàng Thế giới
 2006  Thành viên  Khảo sát, đánh giá vị thế của nữ Giám đốc các doanh nghiệp vi mô
 2006  Thành viên  Phân tích, đánh giá thị trường dịch vụ VNPT  Viện Kinh tế- Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
 2005  Thành viên  Điều tra lao động dôi dư, và các doanh nghiệp nhận trợ cấp từ quĩ hỗ trợ lao động dôi dư  Ngân hàng Thế giới

Giáo trình bài giảng

 • Giáo trình mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê, 2006. (Đồng tác giả)
 • Thống kê thực hành (với sự trợ giúp của SPSS và Winstata). NXB KH&KT, 2005
 • Mô hình toán ứng dụng (với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng). NXB KH&KT, 2005
 • Giáo trình thống kê ứng dụng (dùng cho chuyên ngành Toán kinh tế và xử lý thông tin kinh tế), Đại học kinh tế quốc dân, 2000-2003
 • Giáo trình mô hình ứng dụng, Đại học kinh tế quốc dân, 2000-2003
 • Phân tích thống kê với sự trợ giúp của phần mềm SPSS, (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu viên), Đại học kinh tế quốc dân Hà nội, 2003
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm GAMS – Tài liệu hướng dẫn thực hành, 2003
 • Giáo trình kinh tế lượng phân tích và ứng dụng (dùng cho cao học từ xa), Đại học kinh tế quốc dân, NXB Thống kê, 2002
 • Giáo trình mô hình toán kinh tế, Đại học QLKD Hà Nội, 2000-2001 (đồng tác giả)
 • Giáo trình mô hình toán kinh tế, NXB Giáo dục Hà Nội, 2002 (Đồng tác giả)
 • Bài giảng lý thuyết trò chơi, 1999-2000
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích thống kê (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên) 1999
 • Chương trình MH4, kèm theo giáo trình mô hình toán kinh tế, 1998
 • Giáo trình mô hình toán (dùng cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh), Đại học kinh tế quốc dân, 1998.(đồng tác giả)
 • Bài tập mô hình toán kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân, 1998.(đồng tác giả)
 • Giáo trình lý thuyết phục vụ công cộng và quản lý dự trữ (dùng cho chuyên ngành Toán kinh tế), Đại học kinh tế quốc dân Hà nội, 1995-1996
 • Bài giảng các phương pháp toán trong kinh doanh Thương mại (dùng cho chuyên ngành Kinh tế thương mại), Đại học kinh tế quốc dân, 1994

 

Các bài báo và báo cáo khoa học

 • Định mức tín nhiệm công ty bằng mô hình phân lớp tự động, Tạp chí Kinh tế phát triển, 2006
 • Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh của phụ nữ Việt nam, Tạp chí Kinh tế phát triển, 2006
 • Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình phân cấp giảm nghèo tại tỉnh Hà Giang, 2005-2006
 • Báo cáo tổng hợp điều tra lao động dôi dư, Bộ tài chính – Ngân hàng thế giới và Đại học KTQD, (hội thảo khoa học và tài liệu thống kê tổng hợp), 2005
 • Đánh giá thực trạng doanh nghiệp cổ phần hóa nhận hỗ trợ từ quĩ lao động dôi dư, Bộ tài chính – Ngân hàng thế giới (hội thảo khoa học), 2005
 • Báo cáo thực trạng việc làm của lao động nông nghiệp vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, Bộ lao động, 2004
 • Mô hình đánh giá khả năng tìm việc, Tạp chí Kinh tế phát triển, 7-2003
 • Báo cáo tổng hợp điều tra lao động dôi dư, Bộ tài chính- Ngân hàng thế giới và Đại học KTQD. 2003
 • Mô hình Var dự báo giá vật liệu xây dựng thị trường TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế phát triển, 10/2002
 • Quản lý danh mục đầu tư, Trường đông, Đại học khoa học tự nhiên Hà nội, 2002
 • Phân tích thống kê và quản lý giá vận tải biển, Tạp chí Kinh tế phát triển, 2001
 • Mô hình tăng trưởng kinh tế Hà Nội giai đoạn 2001- 2005, Tạp chí Kinh tế phát triển, 10-2001
 • Phân tích tiếp theo tình hình sinh viên tốt nghiệp (báo cáo tại hội thảo khoa học các trương đại học phía Nam), 5-2000
 • Cơ cấu dân số Việt nam đầu thế kỷ 21, Tạp chí Lao động xã hội, 4-2000
 • Phân tích tối ưu với mô hình kinh tế Solow, Tạp chí kinh tế phát triển, 5-2000
 • Một phân tích tối ưu mô trên mô hình kinh tế – dân số của Solow với số liệu Việt Nam, Báo cáo tại hội nghị ứng dụng toán toàn quốc lần thứ nhất, 3-2000