Nguyễn Hồng Nhật – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên NGUYỄN HỒNG NHẬT alt
Năm sinh 1980
Học vị Thạc sỹ
Chức danh Giảng viên
Liên lạc hnhat23@gmail.com

Quá trình đào tạo:

  • Đại học: 1998-2002, khoa toán tin, ĐH Sư Phạm Hà Nội
  • Thạc sỹ: 2003-2005,Khoa Toán- ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Quá trình công tác:

  • Từ 2007-:Khoa Toán Kinh Tế – ĐH KTQD

Kinh nghiệm:

  • Giảng dạy:Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế lượng

Lĩnh vực quan tâm / chuyên môn:

  • Toán ứng dụng trong kinh tế
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.