Nguyễn Hải Dương

Họ tên
Nguyễn Hải Dương
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
duong79tkt@gmail.com duong79tkt@neu.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Xác suất Thống kê và Kinh tế lượng
 • Phân tích dữ liệu trong Kinh tế và Quản trị kinh doanh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

 • Một số kĩ thuật khai phá và phân tích dữ liệu và các mô hình kinh tế.
 • Thống kê ứng dụng và Các mô hình Kinh tế lượng (Các mô hình đánh giá tác động, hiệu quả chính sách và dự báo)
 • Phân tích nhân tố và SEM

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân: Toán kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Khóa 39 (1997-2001)
 • Thạc sỹ: Điều khiển kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm Khóa 11 – 2002

 

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 • Xác suất và Thống kê Toán
 • Kinh tế lượng 1

 

KĨ NĂNG CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng mô hình định lượng Kinh tế
 • Phân tích dữ liệu (Data Analysis), phân tích tương quan, phân tích nhân tố (Factor Analysis) trong Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.
 • Có kinh nghiệm với các phần mềm thống kê: R, STATA, SPSS, Excel.

 

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Giáo trình Xác suất và Thống kê Toán – Chương trình TOPICA – Đồng tác giả.

 

CÁC BÀI VIẾT ĐÃ XUẤT BẢN

 • 2014: Dự báo lượng khách du lịch Quốc tế tới Việt Nam bằng các mô hình chuỗi thời gian.Tạp chí du lịch

 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

 • Tháng 3, 2016: Thành viên đề tài cấp đơn vị: Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tri thức hiện tại trường Kinh tế Quốc dân