Nguyễn Hồng Nhật

Họ tên
Nguyễn Hồng Nhật
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân: Toán học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Năm 2002
  • Thạc sỹ: Toán học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Năm 2005

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

  • Kinh tế lượng 1
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

  • Tháng 10, 2015: “Nâng cao hiệu quả tuyển sinh đại học ở học viện Quản lý giáo dục bằng các hình thức online marketing”, đồng tác giả, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 77.
  • Tháng 9, 2014:  Đề tài cấp cơ sở: “Thông tin bất đối xứng và vai trò của sở hữu nhà nước trong doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
  • Tháng 4, 2014: “Tác động của sở hữu nhà nước lên thông tin bất đối xứng tại các công ty niêm yết-Trường hợp sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh”, đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 202.