Nguyễn Mai Quyên

Họ tên
Nguyễn Mai Quyên
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
nguyen-mai-quyen@neu.edu.vn ; nguyenmaiquyentkt@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2002 –2004 Thạc sỹ chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

1998 – 2002 Cử nhân chuyên ngành Toán – Tin học

Đại học Sư phạm Hà Nội

NGHỀ NGHIỆP
Từ 2005 đến nay Giảng viên

Bộ môn Toán cơ bản, Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY
  • Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1 (Đại số tuyến tính)
  • Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 (Giải tích toán học)
CÁC ĐỀ TÀI THAM GIA NGHIÊN CỨU
2018

 

  • Đề tài “Ứng dụng phương pháp thống kê Bayes trong phân tích và đánh giá rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam” (Chủ nhiệm đề tài: Th.S Bùi Quốc Hoàn)
  • Đề tài “Tác động của toàn cầu hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam” (Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Cẩm Vân)