Nguyễn Quang Dong

Họ tên
Nguyễn Quang Dong
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giáo sư
Chức vụ:
Nguyên Trưởng khoa
Liên hệ:

SÁCH – BÀI BÁO

Giới thiệu Kiểm định chất lượng giáo dục: Những tồn tại chủ yếu của cơ sở giáo dục đại học. Kỷ yếu Kỷ yếu Hội thảo “Hậu kiểm định chất lượng giáo dục: Từ Quản trị đại học đến Văn hóa chất lượng” Nguyễn Quang Dong 05-2018
Giới thiệu Achievments and Development Orientation of NEU-ISFA Majoring in Actuary. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Quality and Efficiency of International Joint Nguyễn Quang Dong 11-2017
Toán kinh tế Tác động của tỷ giá đến giá trị nhập khẩu một số mặt hàng chủ chốt từ Trung Quốc vào Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Số chuyên đề, Tạp chí Kinh tế & Phát triển 10/2016 Trần Thị Hà,

Nguyễn Quang Dong

10-2016
Giới thiệu Tổng quan về đào tạo đại học 60 năm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia ISBN 978-604-9, 9/201646-182-6. Nguyễn Quang Dong 05-2016
Toán tài chính Đường cong lãi suất – một công cụ hiệu quả cho việc ra quyết định. Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng Toán học toàn quốc lần thứ IV, 12/2015 Nguyễn Thị Thu Trang,

Nguyễn Quang Dong

12-2015
Toán ứng dụng Đo lường rủi ro vỡ nợ của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam bằng mô hình Merton-KMV. Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng Toán học toàn quốc lần thứ IV, ISBN: 978-604-80-21-25-2 Nguyễn Quang Dong,

Nguyễn Thị Lương

12-2016
Toán ứng dụng An evaluation on jobs status of full-time students from National Economics University – findings from a survey. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 3/2013 Lê Anh Đức,

Nguyễn Quang Dong

03-2013
Toán ứng dụng Ước lượng đường cong lãi suất cho thị trường tài chính Việt Nam bằng mô hình Vasicek . Số cuyên đề, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 3/2013 Nguyễn Quang Dong,

Trần Phước Huy

03-2013
Giới thiệu Đánh giá thực trạng của bộ môn trong quản lý đào tạo. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tăng cường năng lực và vai trò của bộ môn, đáp ứng yêu cầu phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành trường định hướng nghiên cứu”, 7/2013 Nguyễn Quang Dong 07-2013
Giới thiệu Quản trị đại học:Từ kinh nghiệm của các nước đến thực tiễn Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế “ Đổi mới mô hình quản trị các trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam” Nguyễn Quang Dong 12-2012
Giới thiệu Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Kỷ yếu “Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân”, 2012 Nguyễn Quang Dong 11-2012
Giới thiệu Các tiêu chí xác định và triển khai các chương trình chất lượng cao. Kỷ yếu hội nghị “ Tổng kết 5 năm đào tạo, phát triển chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao” Nguyễn Quang Dong 11-2012
Toán kinh tế Processes for Strategic Planning in ViệtNam’s Higher Education System. Higher Education Dynamics Reforming Higher Education in Vietnam, Springer , volume 29, ISBN 987-90-481-3993-3 Lerry Smith,

Nguyen Quang Dong

03-2010
Toán kinh tế Phân tích tính công bằng và hiệu quả của chi ngân sách theo tỉnh. Tạp chí Tài chính 12/2009 Nguyễn Thị Minh,

Nguyễn Quang Dong

12-2009
Toán kinh tế Gói kích thích kinh tế năm 2009-2010. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Nguyễn Văn Nam,

Nguyễn Quang Dong,

Nguyễn Thị Minh,

Trần Chung Thủy

03-2009
Toán kinh tế Phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng bằng hàm phân biệt. Tạp chí Tài chính. Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Trọng Hòa 06-2009
Toán ứng dụng Các chiến lược giáo dục đại học Việt nam – Thành tựu, cơ hội và thách thức. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Nguyễn Quang Dong 08-2008
Toán kinh tế Khả năng của Việt Nam trong việc theo kịp tốc độ phát triển chung của khu vực Đông á – Phân tích theo mô hình Flying Geese. Tạp chí Ngân hàng. Nguyễn Quang Dong,

Hoàng Quý Đạt

04-2007
Toán kinh tế Các mô hình ước lượng hiệu quả của các nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Nguyễn Khắc Minh,

Nguyễn Quang Dong

07-2007
Toán kinh tế Có phải mức cung dầu của thế giới đang ở đỉnh điểm hay không? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến giá bán buôn dầu. Số chuyên đề, Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Nguyễn Quang Dong 10-2006
Toán kinh tế Xác định danh mục đầu tư bằng mô hình CAPM và SIM. Số chuyên đề, Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Nuyễn Quang Dong,

Phạm Thu Hằng

10-2006
Toán kinh tế Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối và hiệu quả kinh tế ở cấp doanh nghiệp – tiếp cận đối ngẫu, “ Phân tích định lượng ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng một số ngành công nghiệp của thành phố Hà nội. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nguyễn Khắc Minh,

Nguyễn Quang Dong

10-2005
Toán kinh tế Một mô hình cạch tranh trong ngành ngân hàng. Tạp chí Ngân hàng. Nguyễn Quang Dong,

Nguyễn Thị Hà

03-2003
Toán tài chính Phương pháp số Sharpe-Lintner-Mossin: Một ứng dụng trên số liệu thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2002. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. Vương Quân Hoàng,

Nguyễn Quang Dong,

Ngô Phương Chí

12-2002
Toán ứng dụng Nhân tố năng suất tổng hợp và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng Toán học toàn quốc lần thứ nhất, Tập II. Nguyễn Quang Dong 12-1999
Toán ứng dụng Một thử nghiệm mô hình hợp đồng lựa chọn về nhiều loại tài sản. Tạp chí Kinh tế & Phát triển . Nguyễn Quang Dong 12-2002
Toán ứng dụng Dự án tài chính nông thôn nâng cao đời sống xã hội của người vay. Tạp chí Kinh tế & phát triển. Nguyễn Quang Dong 10-2001
Toán ứng dụng Sự bức thiết của cải cách chế độ tiền lư¬ơng nhìn từ kết quả một số cuộc điều tra. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Nguyễn Quuang Dong 10-2002
Toán ứng dụng Mô hình tăng trưởng kinh tế Hà nội giai đoạn 2001-2005. Số chuyên đề, Tạp chí Kinh tế & Phát triển Nguyễn Quang Dong,

Ngô Văn Thứ

10-2001
Toán ứng dụng Về việc làm của sinh viên nhóm ngành quản trị kinh doanh nhìn từ kết quả một cuộc điều tra. Số chuyên đề, Tạp chí Kinh tế & Phát triển Nguyễn Quang Dong 10-2001
Toán ứng dụng Một phương pháp tách ảnh hưởng của dự án tài chính nông thôn đối với đời sống kinh tế xã hội của nông dân. Tạp chí Kinh tế & Phát triển Nguyễn Quang Dong 10-2001
Toán ứng dụng Saving and economic growth in Vietnam under the globalization. Đại học kinh tế quốc dân – UNESCO Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế toàn cầu hoá: cơ hội và thách thức Nguyễn Quang Dong 10-2001
Toán ứng dụng Nhân tố năng suất tổng hợp và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị “Ứng dụng Toán học Toàn quốc lần thứ nhất”. NXB Đại học quốc gia Nguyen Quang Dong 12-1999
Toán ứng dụng Xác định chiều sâu của vòng xoáy sau đập. Kỷ yếu hội nghị “Ứng dụng Toán học Toàn quốc lần thứ nhất” NXB Đại học quốc gia Tô Văn Ban,

Phạm Ngọc Quý,

Nguyễn Quang Dong

12-1999
Toán ứng dụng Các mô hình dự báo và các phương án phát triển kinh tế Hà nội. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh tế Hà nội giai đoạn 2001-2010 Nguyen Quang Dong 10-2000
Toán ứng dụng 170 thuật ngữ chuyên ngành Nguyễn Quang Dong 12-2001
Toán ứng dụng Nếu như chính phủ dự định …., bạn có suy nghĩ gì và thực hiện như thế nào nếu là nhà kinh tế tương lai. ” Khoa Toán kinh tế với sự nghiệp đổi mới” Nhà xuất bản Thế giới Nguyễn Quang Dong 08-1996
Toán ứng dụng Một số chương trình dùng cho giáo trình các phương pháp Toán kinh tế. ” Khoa Toán kinh tế với sự nghiệp đổi mới” và Kỷ yếu khoa học 10 năm đổi mới (1986-1996) Nhà xuất bản Thế giới Nguyễn Quang Dong 08-1996
Toán ứng dụng Tác động qua lại giữa thuế và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Tạp chí Kinh tế & Phát triển Nguyến Quang Dong 12-1996
Toán ứng dụng Mô hình Input-Output trong phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô. Tạp chí Kinh tế & Phát triển Nguyen Quang Dong 06-1996
Toán ứng dụng Xác định quy mô và dự báo số bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện Bạch mai. Tuyển tập hội nghị khoa học” Toán học, Điều khiển học và kỹ thuật tin học” Nguyễn Quang Dong 05-1985
Toán ứng dụng Các mô hình dự báo và các phương án phát triển kinh tế Hà nội. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh tế Hà nội giai đoạn 2001-2000 Nguyễn Quang Dong 10-2000
Toán ứng dụng Úng dụng và phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập toán kinh tế ở ĐH. Kinh tế Quốc dân. Tuyển tập báo cáo hội thảo” Phát triển công tin học – Bộ GDĐH–Trung tâm KHTN&CN quốc gia- ĐH. BK-Viện CNTT-Viện Toán học . Nguyễn Quang Dong 04-1999
Giới thiệu Thực trạng học tập các môn Toán kinh tế của sinh viên ĐH. Kinh tế Quốc dân Nguyễn Quang Dong 08-1998
Giới thiệu Về giảng dạy và chương trình môn Kinh tế lượng ở ĐH. Kinh tế quốc dân. Kỷ yếu hội thảo” Hoàn thiện mục tiêu, chương trình, phương hướng giảng dạy Toán -Thống kê-Tin học ở trường ĐH. Kinh tế quốc dân Nguyến Quang Dong 10-2001
Giới thiệu Thực trạng và phương hướng giảng dạy toán ở Đại học Kinh tế quốc dân.Kỷ yếu hội thảo” Hoàn thiện mục tiêu, chương trình, phương hướng giảng dạy Toán-Thống kê-Tin học ở trường ĐH. Kinh tế Quốc dân Nguyễn Quang Dong 10-2001
Giới thiệu Một số kết quả nhận được từ kết quả thẩm định ba giáo trình: Lý thuyết xác suất và thống kê toán; Toán cao cấp và Mô hình toán kinh t .Kỷ yếu hội thảo” nâng cao chất l¬ượng đào tạo hệ chính quy để hội nhập khu vực và thế giới thập niên đầu của thế kỷ XXI” Nguyen Quang Dong 11-2001
Giới thiệu Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn toán cho các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Kỷ yếu hội thảo” nâng cao chất l¬ượng đào tạo hệ chính quy để hội nhập khu vực và thế giới thập niên đầu của thế kỷ XXI” Nguyễn Quang Dong 11-2001
Giới thiệu Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lư¬ợng học tập các môn toán cho hệ tại chức..Kỷ yếu hội thảo” Đào tạo tại chức cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh thập niên đầu thế kỷ XXI” Nguyễn Quang Dong 04-2001
Toán ứng dụng Một vài hình ảnh về các doanh nghiệp nhà nước qua cuộc điều tra năm 1998. Kỷ yếu ” Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá” – Bộ kế hoạch và đầu tư – ĐH. KTQD Nguyễn Quang Dong 05-1999
Toán ứng dụng Kiểm chứng một số học thuyết về số lượng tiền tệ và mô hình ARIMA về cầu tiền ở Việt nam. Tóm tắt báo cáo tại Hội nghị toàn quốc về ứng dụng Toán học Nguyễn Quang Dong 08-1999

 

ĐỀ TÀI

Toán ứng dụng Đề tài nhánh “Nghiên cứu ước lượng thay đổi cấu trúc và nguồn tăng trưởng của Việt Nam sử dụng mô hình I-O tĩnh (với các bảng I-O năm 1998-2000-2003) thuộc Nhiệm vụ hợp tác quốc tế Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư số 07/2008/NĐ-NĐT Chủ nhiệm 11-2008
Toán ứng dụng Đề tài nhánh “Phân tích dữ xử lý dữ liệu về các loại bệnh phổ biến, chí phí khám và chữa bệnh nội trú của bệnh nhân bảo hiểm y tế” thuộc KX.02.05/06-10 “ Nghiên cứu xây dựng định mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo nhóm chuẩn đoán” Chủ nhiệm 05-2009
Toán ứng dụng Đề tài nhánh “Xây dựng mô hình lý thuyết phân tích ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ và các yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế” thuộc Nhiệm vụ hợp tác khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Sử dụng phương pháp ước lượng hàm sản xuất để xác định ảnh Chủ nhiệm 05-2006
Toán ứng dụng Các mô hình trong phân tích và dự báo phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố; B2001-38-15 Cấp bộ Chủ nhiệm 12-2002
Toán ứng dụng Phân tích xếp hạng các ngân hàng, các tổ chức tài chính Việt Nam bằng phương pháp phân tích khác biệt, B2008.06.87 Cấp bộ Chủ nhiệm 12-2010
Toán ứng dụng Ứng dụng công nghệ tin học vào việc hiện đại hoá giảng dạy và học tập các môn Toán kinh tế 05/05/1998 05-1998
Toán ứng dụng Sử dụng các mô hình kinh tế lượng trong phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô. Đề tài nhánh của ” Đổi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý” Tham gia 08-1995
Toán ứng dụng Hoàn thiện và áp dụng các phương pháp định lượng trong hoạch định chính sách vĩ mô ở Viêt Nam. B96.38.07 Cấp bộ Thư ký 08-1997
Toán ứng dụng Hoàn thiện khung chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở ĐH. Kinh tế quốc dân; B98.38.03 Cấp bộ Tham gia 03-2000
Toán ứng dụng Xác định tiền lương tối thiểu dựa trên cơ sở điều tra mức sống dân cư. Đề tài cấp Nhà nước. Thư ký 11-2000
Giới thiệu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện toàn cầu hoá và nền kinh tế tri thức ở Việt Nam tới 2020: Mục tiêu, bước đi và giải pháp. Báo cáo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX theo Quyết định số 513/QĐ-KH ngày 12/10/2000. Tham gia 10-2000
Toán ứng dụng Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng bình nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ổn định và đầu tư có hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình-Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tham gia 08-2000
Toán kinh tế Khảo sát về bảo hiểm y tế tự nguyện khu vực không chính thức Chủ nhiệm 11-2006
Toán kinh tế Phân tích tác động của Dự án phân cân đói nghèo tỉnh Hà giang. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà giang và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2006 Chủ nhiệm 12-2006
Toán kinh tế Nghiên cứu về Quản trị công ty trong các doanh nghiệp sau chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. CIEM-DANIDA & ĐH. KTQD, năm 2005 Chủ nhiệm 10-2005
Toán kinh tế Khảo sát lao động dôi dư và các doanh nghiệp cơ cấu lại nhận trợ cấp từ Quỹ lao động dôi dư. WB-Bộ Tài chính, năm 2005 Chủ nhiệm 10-2005
Toán kinh tế Khảo sát lao động và việc làm trong vùng đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng, Bộ lao động & Thương binh xã hội – Trường Đại học Kinh tế Quôc dân, năm 2004 Chủ nhiệm 09-2004
Toán kinh tế Điều tra lao động dôi dư, Việt nam- Ngân hàng thế giới, TF050280, N# 150703, năm 2003 Chủ nhiệm 07-2003
Toán ứng dụng Đánh giá ảnh hưởng về kinh tế-xã hội của Dự án tài chính nông thôn, năm 2002 Tham gia 10-2002
Toán ứng dụng TOR cho cuộc điều tra về sinh viên tốt nghiệp, 2001 Chủ nhiệm 06-2001
Toán ứng dụng Phân tích tiếp theo tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Dự án giáo dục đại học, Ngân hàng thế giới, 2000 Chủ nhiệm 07-2000