Nguyễn Quang Huy

Họ tên
Nguyễn Quang Huy
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Phó trưởng khoa
Liên hệ:
huynqtkt@neu.edu.vn

I'm interested in rare event simulation, Monte Carlo simulation, Markov chain Monte Carlo, dependence between random variables, copula theory, tail dependence ...

Thông tin cá nhân

 • Họ tên: Nguyễn Quang Huy
 • Tel: 0917 56 1985
 • Email: huynqtkt@neu.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc

 • Từ 03/2019 – nay: Giảng viên bộ môn Toán tài chính, Phó trưởng Khoa Toán Kinh tế, phụ trách chuyên môn các chương trình đào tạo Actuary và chương trình đào tạo Data science.
 • Từ 02/2020 – 08/2023: Actuarial senior expert tại MBAgeas Life.
 • Từ 02/2018 – 02/2019: Giảng viên bộ môn Toán Kinh tế.
 • Từ 02/2018 – 05/2019: Actuarial expert tại Fubon Life.
 • Từ 08/2015 – 01/2018: Trưởng phòng Actuary tại MetLife.
 • Từ 07/2014 – 07/2015: Nghiên cứu đầu tư tại Worldquant LLC.
 • Từ 09/2011 – 07/2014: Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện ISFA – ĐH Lyon I

Giáo dục đào tạo

 • 09/2011 – 09/2014: Tiến sỹ chuyên ngành khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm – Học viện ISFA – ĐH Lyon I
 • 09/2010 – 09/2011: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị rủi ro – Học viện ISFA – ĐH Lyon I
 • 09/2008 – 09/2010: Thạc sỹ chuyên ngành định phí bảo hiểm – Học viện ISFA – ĐH Lyon I
 • 09/2007 – 09/2008: Cử nhân Toán học – ĐH Lyon I
 • 09/2004 – 09/2007: Cử nhân chuyên ngành Toán Tài chính, Khoa Toán Kinh tế – ĐH KTQD
 • 09/2001 – 09/2004: Chuyên Toán – Lê Hồng Phong – Nam Định

Chứng chỉ

 • Thành viên hiệp hội định phí bảo hiểm Bắc Mỹ (SOA)

Công bố khoa học

 • “New efficient estimators in rare event simulation with heavy tail” đăng trên “Journal of Computational and Applied Mathematics” tháng 01 năm 2014
 • “Series expansions for convolutions of Pareto distributions” đăng trên “Statistics & risks modeling” tháng 03 năm 2015
 • “Tail approximations for sums of dependent regularly varying random variables under Archimedean copula models” đăng trên “Methodology and Computing in Applied Probability” tháng 06 năm 2019
 • “Efficient conditional Monte Carlo simulations for the exponential integrals of Gaussian random fields” đăng trên “Applied Probability Journals” tháng 06 năm 2022.

Giảng dạy

 • Actuarial science: Probability theory, financial mathematics, predictive analytics, Monte Carlo simulation and applied in finance
 • Data analysis: Introduction to data science (application with R).

Sách/giáo trình

 • Giáo trình: Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính.
 • Sách: Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (ứng dụng R).