Nguyễn Tấn Lập

Họ tên
Nguyễn Tấn Lập
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giáo sư
Chức vụ:
Nguyên Trưởng khoa (1968 - 1975)
Liên hệ: