Nguyễn Thị Quý

Họ tên
Nguyễn Thị Quý
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
nguyenquy@neu.edu.vn

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
Ngày sinh: 17/10/1980
Giới tính: Nữ
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
Năm tuyển dụng vào NEU: 2007
Tên Khoa/Viện, Bộ môn: Khoa Toán Kinh tế – Bộ môn Toán cơ bản
Tên cơ quan công tác: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Điện thoại di động: 0942527478
Email: quynguyen@neu.edu.vn hoặc quytkt@gmail.com

2. Quá trình đào tạo:
2003 – Cử nhân – Khoa Toán tin – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
2006 – Thạc sỹ – Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số – Khoa Toán tin – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

3. Quá trình công tác:
Từ năm 2007 đến nay công tác tại Bộ môn Toán cơ bản – Khoa Toán Kinh tế – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.