Nguyễn Thị Thu Trang

Họ tên
Nguyễn Thị Thu Trang
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
thutrang@neu.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học. Kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng về quản trị rủi ro doanh nghiệp và quản trị rủi ro cá nhân.

Quá trình đào tạo:

12/2013 – 12/2015   

Thạc sỹ Khoa học xã hội và nhân văn

Chuyên ngành Kinh tế phát triển 

Chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan

Đại học Kinh tế Quốc dân

9/2004 – 06/2008

Cử nhân Kinh tế

Chuyên ngành Toán tài chính

Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:

Từ 2011 đến nay
Giảng viên

Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

Các môn giảng dạy: Kinh tế lượng, Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính, Quản trị rủi ro

Nhiệm vụ: Phát triển và định hướng lĩnh vực quản trị rủi ro; Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng đường cong lãi suất trong dự báo kinh tế tài chính, Nghiên cứu chuyên sâu các mô hình định giá tài sản tài chính và định giá công ty, Hợp tác với các đơn vị kinh doanh về nghiên cứu và ứng dụng như Vietcombank và HNX, Thành viên Alpha Team.

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Quản trị rủi ro, Định giá tài sản tài chính, Quản trị danh mục đầu tư.

Từ 2009 đến 2011
Chuyên viên
Phòng Mô hình quản trị rủi ro tín dụng, Ngân hàng Techcombank (TCB)

Nhiệm vụ: thành viên dự án xếp hạng tín dụng QCA cho các doanh nghiệp dưới sự tư vấn của công ty Mc Kinsey, phụ trách xếp hạng tín dụng các ngân hàng
Từ 2008 đến 2009
Chuyên viên
Phòng Chấm điểm tín dụng, Ngân hàng Á Châu (ACB)

Nhiệm vụ: phụ trách xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng thuộc bộ phận Thiết lập thẻ điểm, hợp tác với bộ phận Dữ liệu và bộ phận Vận hành thẻ điểm, Chuyên viên nghiên cứu ứng dụng Basel

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản trị rủi ro

Phân tích và định giá tài sản tài chính

Quản trị danh mục đầu tư

Phân tích kinh doanh

Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố:

10/2018: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Chiến Thắng, “Phương pháp học máy trong phát hiện gian lận thẻ tín dụng – một nghiên cứu thực nghiệm”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 256(II), tháng 10/2018

12/2017: Vu Duy Thanh, Nguyen Thi Lien, Nguyen Thi Thu Trang,“Statistical and Machine learning approaches in estimating probalility of default in commercial bank under Basel II and the prospect of applicaton in Vietnam”, the second Vietnam International Applied Mathematics VIAMC, 12/2017.

12/2015: Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Thu Trang Đường cong lãi suất – Một công cụ hiệu quả cho việc ra quyết định“- Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng toán học toàn quốc lần thứ IV.

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố:

08/2016: Thành viên biên soạn bài giảng “Quản trị rủi ro”, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Các đề tài đã chủ trì hoặc tham gia:

2019: Chủ nhiệm đề tài “Rủi ro phi hệ thống nhìn từ hiệu ứng MAX trên thị trường chứng khoán Việt Nam“, KTQD/V2018.52

2018: Thành viên đề tài “Application of Bayesian method to measure credit risk in Vietnam commercial banks – A Case study of Maritime Bank”, KTQD/E2018.10

2018Thành viên đề tài: ” Ước lượng tham số rủi ro LGD cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”,KTQD/E2018.8.

2016: Chủ nhiệm đề tài: Credit rating for corporate customers in the bank – An approach using: Markov chain model and Merton-KMV model”, KTQD/E2016

Các dự án đã tham gia:

2017: Giảng viên tham gia giảng dạy khóa đào tạo “Phần mềm SAS ứng dụng trong Xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” tại ngân hàng TMCP Quân Đội.

2016: Hợp tác với nhóm Định lượng của ngân hàng Vietcombank trong nghiên cứu và đào tạo về quản trị rủi ro.

2015: Hợp tác và tư vấn với BAC (Business Analysis Center) của VP bank trong phân tích kinh doanh.