Phạm Thị Hồng Thắm – Bộ môn Toán tài chính

Họ tên                PHẠM THỊ HỒNG THẮM
Năm sinh          1978
Học vị                 Thạc sỹ
Chức danh        Giảng viên
Liên lạc              hongthampham.isfa@gmail.com
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 2000 : Cử nhân Toán, khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2003 : Thạc sĩ Toán, khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2010 : Thạc sỹ Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary) – chương trình liên kết đào tạo ISFA – ĐHKTQD – ĐH Lyon (Pháp)

Quá trình công tác:

  • 2000 – 2005: Giảng dạy Toán bằng tiếng Pháp, chương trình Song ngữ phổ thông, Hà Nội
  • 2005 – nay : Giảng viên Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.