Phạm Thị Hồng Thắm

Họ tên
Phạm Thị Hồng Thắm
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Tiến sĩ
Chức danh:
Giảng viên chính
Chức vụ:
Liên hệ:
thamtkt@neu.edu.vn

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

 • Tiến sĩ Toán kinh tế, 2020, Đề tài: Các mô hình Toán kinh tế trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế chi trả ở Việt Nam, ĐH Kinh tế Quốc dân.
 • Thành viên chính thức (Qualified Actuary), Hiệp hội Actuary Pháp, 2018.
 • Chứng chỉ Actuary, 2010, ĐH Lyon 1, Pháp.
 • Thạc sỹ Actuary2010, ISFA, ĐH Lyon 1, Pháp.
 • Thạc sỹ Toán học, 2003, ĐH Sư phạm Hà Nội.
 • Cử nhân Toán học, 2000 – Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Pháp, ĐH Sư phạm Hà Nội.

 

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 • Từ 2005 đến nay: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Giảng dạy các môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Thống kê kinh doanh, Kinh tế lượng, Toán tài chính, Toán Bảo hiểm, Quản trị rủi ro, Các mô hình Phân tích và Định giá Tài sản tài chính, Mô phỏng ngẫu nhiên trong Tài chính, Lập trình với VBA.
 • Giảng dạy trong chương trình Actuary – Liên kết với Học viện ISFA, ĐH Lyon 1, Cộng hòa Pháp.
 • Giảng dạy trong các Chương trình hợp tác quốc tế khác của trường ĐHKTQD.
 • Luyện thi chứng chỉ Actuary
 • Từ 2000 đến 2005: Chương trình song ngữ thuộc Văn phòng hợp tác Giáo dục Đại học Cộng đồng Pháp ngữ (AUF)
 • Giảng dạy môn Toán bằng tiếng Pháp trong các Trường phổ thông ở Hà Nội.

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Các mô hình Phân tích và Định giá Tài sản Tài chính
 • Các mô hình Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP / CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 1. 2014-2019. “Điều tra và Phân tích mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện” – Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp Phân tích nhân tố và Mô hình logistic; Viết báo cáo cuối cùng).
 2. 2018. Ước lượng quy mô dân số tiềm ẩn ở Việt Nam bằng việc sử dụng phương pháp nhân rộng mạng xã hội” – Quỹ toàn cầu về chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại (Global Fund to End Modern Slavery – GFEMS). (Xây dựng công cụ cho khảo sát, tham gia tổ chức khảo sát).
 3. 2016-2018. “Xây dựng mô hình dự báo Quỹ BHYT” – BHXH Việt Nam & Dự án Tài chính và Quản trị Y tế (HFG), USAID. (Tư vấn viên).
 4. 2016. “Phân tích nhóm 25 bệnh có chi phí cao nhất do BHYT chi trả ở Việt Nam”- Dự án Tài chính và Quản trị Y tế (HFG), USAID. (Tư vấn viên).
 5. 2016. “Điều tra ban đầu về mức độ liên quan và tính khả thi của Gói Dịch vụ Y tế cơ bản do Bảo hiểm Y tế chi trả và gói Dịch vụ về chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS” – Dự án Tài chính và Quản trị Y tế (HFG), USAID. (Xây dựng công cụ cho điều tra; tổ chức điều tra, nhập liệu; phân tích kết quả và viết báo cáo).

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. 2020, Thành viên đề tài “Già hóa dân số, nhu cầu và tài chính chăm sóc dài hạn ở Việt Nam”. Đề tài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted).
 2. 2019, Thành viên đề tài “Sử dụng dịch vụ, gánh nặng tài chính trong chăm sóc sức khỏe và vai trò của bảo hiểm y tế: Bằng chứng từ
  dân số cao tuổi ở Việt Nam”. Đề tài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted).
 3. 2011, Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu chiến lược bảo hiểm danh mục đầu tư CPPI và áp dụng trên thị trường Tài chính Việt Nam”. Đề tài cấp Trường.
 4. 2010, Thành viên đề tài “Nghiên cứu việc làm phi chính thức ở Việt nam, thực trạng và giải pháp”. Đề tài cấp Bộ (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Tổ chức Lao động Quốc tế).
 5. 2009, Thành viên đề tài “Hoàn thiện phương pháp ước lượng hệ số bêta của các doanh nghiệp trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam”. Đề tài cấp Bộ.
 6. 2005, Thành viên đề tài “Điều tra lao động dôi dư và các doanh nghiệp nhận trợ cấp từ quỹ hỗ trợ lao động dôi dư”. Đề tài cấp Nhà nước – Ngân hàng thế giới – TF050280.

XUẤT BẢN

 1. 2020, PTH Thắm, NQ Huy, Actuarial sciences – Một hướng chuyên sâu ứng dụng toán trong Bảo hiểm, Tài chính và Quản trị rủi ro. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đào tạo Ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và cá vấn đề liên quan”, NXB ĐHKTQD, tháng 6/2020.
 2. 2019, Giang, L. T., Pham, T. H. T., & Phi, P. M., Productive activities of the older people in Vietnam. Social Science & Medicine.
 3. 2018, PTH Thắm, Áp dụng mô hình rủi ro nhóm và phương pháp Bayes trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển/ Số 256(II)/tháng 10/2018.
 4. 2018, Giang Thanh Long & Theresa W. Devasahayam (eds.), Phi Manh Phong & Pham Thi Hong Tham (chapter 5). Health rights of older people: Comparative Perspectives in ASEAN Countries. Singapore/London: Routledge.
 5. 2017, Pham Thi Hong Tham, Machine learning in predicting healthcare cost paid by Social Health Insurance of Vietnam. Yearbook – Vietnam International Applied Mathematics Conference, Dec.2017.
 6. 2016, PM Phong, PTH Thắm, Tham gia BHYT & sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi ở VN: Nhìn từ các cuộc điều tra hộ gia đình. Tạp chí Bảo hiểm Xã hội, số 298, tháng 5/2016.
 7. 2016, GT Long, PTH Thắm, PL Tuấn. Bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển/ Số 231(II)/2016.
 8. 2013, Phạm Thị Hồng Thắm, Định phí Bảo hiểm một hướng chuyên sâu ứng dụng toán học, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo và Ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội.
 9. 2012, Phạm Thị Hồng Thắm, Nghiên cứu chiến lược bảo hiểm danh mục đầu tư CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) và áp dụng trên thị trường Chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Tài chính – Bảo hiểm / ISSN 1859 – 4786 / Số 3/2012.

 

KĨ NĂNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

 • Tin học: Thành thạo các phần mềm lập trình chuyên dụng như R, Python, SAS, Matlab, STATA, SPSS, Eviews, Latex và các phần mềm văn phòng Excel, Word, Power Point.
 • Ngoại ngữ:
  • Tiếng Anh: Đề án 2020 – B2, TOEIC – 795
  • Tiếng Pháp: DELF – B2