Phùng Minh Đức – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                 PHÙNG MINH ĐỨC
Năm sinh           1979
Học vị                 Thạc sỹ
Chức danh        Giảng viên
Liên lạc              phungduc@neu.edu.vn
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1997 – 2001: Cử nhân Toán, khoa Toán tin, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2002 – 2004: Thạc sỹ Toán, khoa Toán tin, Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2001 – 2006: Giáo viên THPT dân lập M.V.Lômônôxốp
  • 2006 – nay   : Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.