Thông báo v/v giảng dạy Sau đại học

Nhà trường có công văn thông báo với các thầy cô toàn trường về việc giảng dạy Sau đại học như sau:

1. Nếu đi muộn về sớm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, nếu xảy ra 3 lần thì sẽ không được giảng dạy và hướng dẫn trong 1 năm

2. Nếu bỏ giờ 2 lần trở lên không có lí do chính đáng thì sẽ không được giảng dạy và hướng dẫn trong 1 năm

Trân trọng 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.