Trần Chung Thủy

Họ tên
Trần Chung Thủy
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Phó trưởng Bộ môn
Liên hệ:
thuytcneu@gmail.com

Quá trình đào tạo:

  • 1996: Cử nhân Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2001: Thạc sỹ LTXS&TK Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2005: Chứng chỉ Sau ĐH. Kinh tế học ứng dụng trong chính sách Công, Chương trình giảng dạy Fulbright, Harvard Kenedy & ĐH Kinh tế Tp HCM

2010: Thạc sỹ Chính sách Công MPP, Chương trình giảng dạy Fulbright, Harvard Kenedy & ĐH Kinh tế Tp HCM

Quá trình công tác:

  • Giảng viên khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2008 – 2018  : Phó Trưởng Bộ môn Toán Tài chính, Khoa Toán Kinh tế

 

Lĩnh vực chuyên môn sâu:

  • Lý thuyết XS & TK Toán, Toán Tài chính (các mô hình phân tích động thái giá tài sản tài chính), Cấu trúc vi mô thị trường ( Microstructure Market )
  • Chính sách tài chính công ty, Kinh tế học Tài chính, Tài chính hành vi
  • Kinh tế học cho chính sách công
  • Nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi hỗ trợ tư vấn quản trị chiến lược, quản trị mạng lưới, Quản trị rủi ro
  • Khoa học dữ liệu và Khai phá dữ liệu (Data Mining & Data Science )