Bài thi SAT Subject Test – SAT 2

Bài thi dài 60 phút dưới hình thức trắc nghiệm, đánh giá kiến thức của học sinh về một môn học dành cho các bạn muốn tăng khả năng cạnh tranh vào các trường top hoặc các học bổng giá trị. Hầu hết những trường top đầu ngoài điểm cao trong SAT 1 đều yêu cầu ít nhất hai môn thi SAT 2. Với những trường không yêu cầu, việc có điểm SAT 2 vẫn luôn là một lợi thế giúp hồ sơ nổi bật và khẳng định đam mê và năng khiếu cho ngành học cụ thể.

Học sinh có thể chọn các ngành cụ thể như sau:

  • Khoa học (Toán học, Sinh học, Hóa học và Vật Lý)
  • Tiếng Anh
  • Lịch sử (Lịch sử thể giới hoặc lịch sử Mỹ)
  • Bài thi ngôn ngữ

Bài thi Toán trong SAT 2

  • Bài thi 60 phút, được dùng máy tính, thang điểm 200 – 800.
  • Thời gian dự thi: Tháng 8, 10,11,12, 5, 6.
  • Có thể lựa chọn thực hiện Toán Level 1 hoặc Level 2 trong ngày thi, bất kể thí sinh đã đăng ký bài thi nào.
  • Level 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Level 2 gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm. Bài thi Toán Level 2 phần lớn giống bài thi Toán Level 1, nhưng nâng cao hơn và có thêm phần lượng giác và các hàm cơ bản.
Tùy vào sức học và yêu cầu của ngành học/ trường/ học bổng, học sinh cân nhắc giữa việc chọn Toán Level 1 hay Level 2.