Giới thiệu về kỳ thi SAT

SAT là kỳ thi chuẩn hóa bắt buộc để tuyển sinh vào hệ cao đẳng – đại học tại Mỹ. Kỳ thi này được tiến hành và giám sát bởi College Board – hiệp hội của các trường đại học và cao đẳng Mỹ. Khảo sát của Fairtest năm 2019 cho thấy phần lớn trường đại học ở Mỹ tuyển chọn sinh viên dựa trên điểm thi SAT. Ngoài ra, SAT còn là điều kiện tiên quyết để học sinh xin được các suất học bổng có giá trị.

Đối tượng tham dự kỳ thi SAT là học sinh lớp 9 đến lớp 12 có ý định đi du học  xin học bổng tại các trường đại học tại Mỹ. Hiện tại, có đến 16 trường đại học tại Mỹ và nhiều trường đại học uy tín tại các nước đang phát triển trên thế giới cũng sử dụng điểm SAT để xét tuyển và cấp học bổng.

Kỳ thi SAT gồm có 2 loại là SAT Reasoning Test – SAT 1 và SAT Subject Test – SAT 2.