Machine learning in action with Python

Khóa học dành cho các bạn đã có kiến thức về toán học (giải tích và đại số) và kiến thức về lập trình Python. Nội dung khóa học sẽ giới thiệu về các thuật toán Machine Learning và cách giải các bài toán trong thực tế sử dụng Machine Learning. Trong mỗi bài toán, học viên sẽ được giải thích thuật toán đi kèm với ứng dụng của bài toán trong thực tiễn doanh nghiệp. Học viên vừa hiểu ý tưởng thuật toán vừa có thể lập trình và áp dụng các kiến thức đó vào công việc hàng ngày. Các bài toán thực tế bao gồm có phân tích chiến lược kinh doanh thông qua phân loại và tìm kiếm khách hàng, phát hiện giao dịch gian lận hay sử dụng phân tích rủi ro…

Buổi  Nội dung (lý thuyết + thực hành) 
1  Giới thiệu Machine Learning (ML) ? Các bài toán trong ML. 
2  Linear regression và bài toán dự đoán giá nhà 
3  Logistic regression cho bài toán dự đoán thông tin card giả 
4  Thuật toán phân loại sử dụng Support Vector Machine (SVM) 
5  Decision Tree, Random forest 
6  Phân cụm clustering: k-mean, dbscan. 
7  Giảm chiều dữ liệu: PCA, t-SNE 
8  Recommendation system 
9  NLP: Phân loại cảm xúc khách hàng 
10  Project 

Link đăng ký khóa học Khoa học dữ liệu