Ngành Khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu (data science) được đánh giá là một trong những ngành “hot” nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, do đó nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đang ngày càng lớn. Khoa học dữ liệu giúp phân tích, đưa ra các xu hướng, các mô hình phát triển và dự báo cho tương lai dựa trên nguồn tài nguyên dữ liệu. Căn cứ vào kết quả phân tích dự báo, các doanh nghiệp/tổ chức có thể đưa ra đánh giá, quyết định cho việc đầu tư, thu hồi hoặc phát triển các giá trị hữu ích. Xét trên phạm vi toàn thế giới, ngành khoa học dữ liệu vẫn còn là một ngành mới và đặc thù do yêu cầu giao thoa kiến thức từ nhiều ngành khác nhau như toán thống kê, khoa học máy tính và kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực khác nhau.

Đội ngũ giảng viên tại QRC được đào tạo bài bản tại các trường Đại học hàng đầu trên thế giới với bề dày kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về ứng dụng Toán, Xác suất, Thống kê trong kinh tế và kinh doanh.