Yêu cầu về chứng chỉ Actuary tại thị trường Việt Nam

Yêu cầu về chuyên gia Actuary tại các công ty bảo hiểm được quy định rõ trong Điều 31 và 32 của Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  • Chuyên gia tính toán được chỉ định (Appointed Actuary) tại các công ty Bảo hiểm nhân thọ phải là thành viên chính thức của một hiệp hội Actuary quốc tế và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
  • Chuyên gia tính toán dự phòng tại các công ty Bảo hiểm phi nhân thọ phải là thành viên không chính thức của một hiệp hội Actuary quốc tế; hoặc có ít nhất 2 chứng chỉ Actuary (tức là vượt qua 2 Exam của một hiệp hội Actuary quốc tế) và có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Như vậy yêu cầu về chứng chỉ Actuary đối với chuyên gia tính toán tại các công ty Bảo hiểm nhân thọ là chặt chẽ và tương đương với mặt bằng chung trên thế giới, trong khi yêu cầu về chứng chỉ đối với chuyên gia Actuary tại các công ty Bảo hiểm phi nhân thọ vẫn còn chưa đảm bảo về mặt chuyên môn.

Do đặc thù của nghề nghiệp, các chứng chỉ Actuary gắn liền với công việc mà các Actuary làm hàng ngày. Do đó các thông tin tuyển dụng về Actuary tại thị trường Việt Nam hay trên thế giới luôn nêu rõ yêu cầu về số chứng chỉ mà ứng cử viên phải có.

Tại thị trường Việt Nam, do thiếu hụt đội ngũ chuyên gia Actuary, chính sách đãi ngộ cho nhân viên thi các chứng chỉ Actuary là rất hấp dẫn: ngoài mức lương tháng tăng cố định theo số các chứng chỉ, các chính sách đãi ngộ còn có thưởng 1 lần, tăng lương trước thời hạn, thêm ngày nghỉ phép.