Data Science Lab

Mục tiêu:

 • Nghiên cứu, triển khai các bài toán ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) theo nhu cầu của Khoa Toán Kinh tế và Trường đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Hợp tác với các công ty về AI để triển khai các dự án.
 • Tổ chức các seminar, hội thảo khoa học về ứng dụng AI trong Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh.
 • Tạo môi trường thực tế cho sinh viên học tập, nghiên cứu và tham gia vào các bài toán từ thực tế.
 • Đầu mối hợp tác doanh nghiệp cho sinh viên đi thực tập trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Học máy (Machine Learning).
 • Học sâu (Deep Learning).
 • Thị giác máy tính (Computer Vision).
 • Generative Model, Generative Adversarial Networks (GAN)
 • Text Generation

Bài toán đang triển khai:

 • Điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt.
 • Trích xuất ảnh, mã số sinh viên từ thẻ sinh viên, ứng dụng kiểm tra chống thi hộ.
 • Bài toán trong e-commerce: phân cụm khách hàng, gợi ý sản phẩm, hệ thống chatbot, phân loại bình luận khách hàng.
 • Bài toán trong ngân hàng: dữ đoán giao dịch giả mạo, dự đoán khả năng hoàn trả khoản vay. 

Liên hệ:

Phòng 1108, nhà A1, ĐH Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại : 0353397888 (ThS. Nguyễn Thanh Tuấn)